گزارش واصله از وزارت امور خارجه کشور در خصوص “اثرات منفی جنگ روسیه و اوکراین بر صادرات چای کنیا به حوزه CIS