آرشیو ماهانه - آوریل 2017

گسترش صنعت و حرارت ایران

شرکت گسترش صنعت و حرارت ایران در سال 1363 با موضوعیت انجام کارهای فنی و مهندسی شامل طرح ، محاسبه و اجرای کلیه کارهای حوزه ابنیه ، تأسیسات و ساختمانی و همچنین انجام کارهای بازرگانی به ثبت رسیده است و از آن تاریخ تاکنون ده ها پروژه ساختمانی، تأسیسات بیمارستانی، نفت و پتروشیمی، کارخانه های صنعتی و همچنین تصفیه خانه های صنعتی و بهداشتی در اقصی نقاط ایران انجام داده است . این شرکت با دارا بودن رتبه 1 [...]