آرشیو ماهانه - آوریل 2020

جدول تاثیر کرونا بر قراردادهای در دست اجرا

خیلی مهم + خیلی فوری همکاران محترم ، مدیران محترم شرکتهای عضو با سلام به پیوست جدول هزینه های اضافه شده به هزینه های عمومی پروژه ها طی ایام اخیر و به جهت بیماری کرونا ، تقدیم می گردد ، با عنایت به فوریت امر در شرایط ویژه و ارائه مستندات به سازمان برنامه و بودجه کشور ، خواهشمندم در اسرع وقت نسبت به تنظیم ، تکمیل و ارسال جدول به سندیکا اقدام فرمایید . عبور از بحرانها به همیاری و همکاری همه [...]