کمیته مشترک بازرگانی ایران و قرقیزستان ، و ایران و تایلند