پیرو تفاهم نامه سندیکا با شرکت مسافرتی همیشه سبز در خصوص سفرهای نوروزی