پیرو اطلاع رسانی قبلی ، نمایشگاه ارائه دستاوردهای تولید کنندگان و صنعتگران ایرانی در ازبکستان به تاریخ 19-21 اردیبهشت موکول گردید.