پیرو اطلاع رسانی درخصوص توسعه روابط با امارات متحده عربی