وزارت امور خارجه ترکمنستان موافقت کمیسیون مبارزه با شیوع بیماری های آن کشور با بازگشایی مرکز تجاری مرزی باجگیران را با رعایت پروتکل های بهداشتی اعلام نموده

وزارت امور خارجه ترکمنستان موافقت کمیسیون مبارزه با شیوع بیماری های آن کشور با بازگشایی مرکز تجاری مرزی باجگیران را با رعایت پروتکل های بهداشتی اعلام نموده

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمایید.

اشتراک گذاری