واگذاری سهام شرکتهای هپکو و عمران ومسکن سازان استان فارس