ه استناد لزوم اعتبار سنجی شرکتهای تایلندی از طریق بخش اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از کلاهبرداری -تشکلها