نمایشگاه تجارت و کالای اوراسیا (چین) 2023 در شهر ارومچی استان سین کیانگ