نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، طراحی و دکوراسیون داخلی ایندکس قطر – دوحه