نمایشگاه بین المللی با موضوع: تکنولوژی و مهندسی آب در حوزه های مختلف کشاورزی، انرژی، ماشین آلات کشاورزی، صنایع دارویی و سیستم های تصفیه فاضلاب و تکنولوژی های نمک زدایی

نمایشگاه بین المللی با موضوع: تکنولوژی و مهندسی آب در حوزه های مختلف کشاورزی، انرژی، ماشین آلات کشاورزی، صنایع دارویی و سیستم های تصفیه فاضلاب و تکنولوژی های نمک زدایی

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمایید

اشتراک گذاری