نشست هم اندیشی شرکتهای علاقمند در پروژه های نیمه تمام