نشست تخصصی با حضور نمایندگانی از موسسه های Deloitte و DLA PIPER‎