نامه مدیر کل محترم دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با موضوع تمدید تعلیق ممنوعیت صدور ضمانتنامه برای بنگاه های اقتصادی دارای بدهی غیر جاری

نامه مدیر کل محترم دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با موضوع تمدید تعلیق ممنوعیت صدور ضمانتنامه برای بنگاه های اقتصادی دارای بدهی غیر جاری

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

اشتراک گذاری