ممنوعیت وزارت بازرگانی پاکستان از ورود کالاهای لوکس برای کنترل تورم