معاونت بین الملل اتاق ایران در خصوص تاسیس کمیته های مشترک بازرگانی (ایران-تایلند، ایران-مکزیکو ایران-کرواسی)