مصوبه سران قوا در خصوص”تشکیل هیات عالی مدیریت دارایی های دولت آماده ابلاغ است