مجوز تاسیس کمیته مشترک بازرگان یایران و بنگلادش توسط هیات رپیسه اتاق ایران