مجوز تاسیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و بنگلادش توسط هیات رپیسع اتاق ایران