صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت، در خصوص برپایی پاویون تخصصی ایران در نمایشگاه بین المللی پرود اکسپو روسیه