سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تجاری اتاق بازرگانی اتیوپی