دعوت به همکاری و حضور در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان