خودداری از تردد شهروندان یا وسایل نقلیه با پلاک ایرانی از طریق ارمنستان به منطقه قره باغ