جلسه پرسش و پاسخ با حضور مسئولان معاونت بیمه سازمان تامین اجتماعی