جامعه نیکوکاری ابرار برای کمک به هم وطنان زلزله زده شهرستان خوی