توافق اولیه سندیکا با شرکت هپکو برای خرید ماشین آلات برای اعضای محترم