تصویر نامه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین قیمت کالاها