تصویر نامه وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص اصلاح قانون مبارزه با قاجاق کالا و ارز