تصویر نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص استعلام صورت حساب الکترونیکی در اعطای تسهیلات