تصویر نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اعلام آمادگی شرکت روسی جهت گوشش تبلیغاتی محصولات ایرانی در روسیه