تصویر نامه وزارت امور خارجه در خصوص ارسال گزارش دوءین شبکه اجتماعی قدرتمند چین ابزار معرفی گردشگری و کالای ایرانی