تصویر نامه مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی در خصوص تمدید اعتبار شخصی سازمان جکیم مالزی به لوگوی حلال ایکریک