تصویر نامه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص ممنوعیت تردد اتباع خارجی به قلمرو آذربایجان و نخجوان