تصویر نامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در خصوص شفاف سازی قیمت