تصویر نامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در خصوص ضرورت رعایت مفاد ماده 6 الحاقی قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز