تصویر نامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص نمایشگاه کالاهای ایرانی در بصره عراق