تصویر نامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص پاویون ج.ا.ا در نمایشگاه بین المللی الجزایر