تصویر نامه رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور مبنی بر ابلاغ دستورالعمل ، آیین نامه و طرح مربوط به صنایع و واحدهای صنعتی