تصویر نامه اتاق بازرگانی ُ‌صنایعُ معادن و کشاورزی گیلان در خصوص فعالیت خط پرواز رشت- آستراخان