تصویر نامه اتاق ایران در خصوص دعوت به پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ج.ا. ایران و بلاروس