تصویر فراخوان اولین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کرکوک عراق