تاسیس کمیته های مشترک بازرگانی ایران- تونس ، ایران – بنگلادش، ایران – پرتغال