به استناد عطف هفتمین نمایشگاه بین المللی تولید کنندگان ماشین آلات قزاقستان