به استناد در خصوص نمایشگاه اختصاصی ایران در کرکوک- عراق