به استناد درخواست شرکت اسمرسیو برای برگزاری نمایشگاه کالاهای ایرانی در کی یف-تشکل ها