برگزاری پاویون جمهوری اسلامی ایران در کنیا – نایروبی