برگزاری پاویون تخصصی خرما در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ایران اگروفود