برگزاری سی امین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی